Hide table of contents

Marketing - Fondsenwerving medewerker

Compassion in World Farming (CIWF) is een snelgroeiende en invloedrijke internationale organisatie, die er nu al voor zorgt dat miljoenen landbouwdieren een beter leven krijgen. Maar we willen méér, want de vee-industrie is niet alleen een ramp voor dieren. Ze vervuilt en verwarmt de aarde, bedreigt de gezondheid van mens en dier en draagt bij aan de ongelijke verdeling van voedsel op aarde. Daarom zet CIWF zich in voor een diervriendelijkere, gezonde en duurzame veehouderij, voor dieren, mensen en de aarde.

 • Wil jij helpen het leven van miljarden dieren én ons voedselsysteem te verbeteren?
 • Heb jij affiniteit met online marketing, fondsenwerving en social media?
 • Ben je op zoek naar een uitdagende baan in een inspirerend, internationaal team?

Wat ga je doen?

Je werkt nauw samen en ondersteunt onze manager fondsenwerving met betrekking tot:

 • Online donateurswerving
 • Behoud van donateurs, door hen aan ons te binden en te informeren over ons werk middels gerichte communicatie en acties.
 • Donateurs campagnes via e-mail, post en telemarketing campagnes.
 • Aantrekkelijke emails en, gesegmenteerde e-mail welcome journeys.
 • Onderhoud, monitoring en content van onze social media kanalen
 • Organisatie van evenementen en productie van drukwerk

Bovendien denk en praat je mee over onze acties en campagnes voor de dieren. Je werkt vooral samen met collega’s in ons Nederlandse team (Nijmegen) en daarnaast in ons hoofdkantoor (Groot-Brittannië).

Wie ben jij?

 • Een communicatief vaardige teamspeler
 • Bij voorkeur een relevante opleiding op HBO-niveau
 • Je hebt ervaring met online marketing, fondsenwerving en social media
 • Je bent niet bang voor cijfers en hebt analystisch vermogen
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands (moedertaal) en Engels
 • Je bent nauwkeurig, zelfstandig en weet van aanpakken
 • Ervaring met online systemen zoals cms / crm
 • Je bent goed in plannen en organiseren
 • En natuurlijk heb je een hart voor dieren en werk je graag samen met ons team aan onze missie

Wat bieden wij jou?

 • Een uitdagende baan in een klein, enthousiast en gezellig team in Nederland
 • Een baan die er echt toe doet
 • Een parttime dienstverband van maximaal 28 uur per week
 • Het salaris bedraagt maximaal € 2292,- bruto per maand voor 28 uur per week en is  afhankelijk van je kennis en ervaring.

Heb je vragen over de functie?

Neem dan contact op met Geert Laugs, directeur CIWF Nederland, via g.laugs(at)ciwf.nl of per telefoon 06-28570927.

Ben je enthousiast?

Solliciteer dan snel, maar uiterlijk vóór 1 juni, direct via de sollicitatieknop op deze pagina.

Lees hier meer : https://www.ciwf.nl/over-ons/vacatures/vacature-marketing-fondsenwerving-medewerker/ 

..................................................................................................................................................................

Fundraising Officer 

Compassion in World Farming (CIWF) is a fast-growing and influential international organization that is already helping millions of animals in the livestock industry to live a better life. But we want more, because the livestock industry is not only a disaster for animals. It pollutes and warms the earth, threatens human and animal health, and contributes to the unequal distribution of food on earth. That is why CIWF is committed to more animal-friendly, healthy and sustainable livestock farming, for animals, people and the earth.

 • Do you want to help improve the lives of billions of animals and our food system?
 • Do you have an affinity with online marketing, fundraising and social media?
 • Are you looking for a challenging job in an inspiring, international team?

What will you be doing?

You will work closely together and support our fundraising manager regarding:

 • Online donor recruitment.
 • Retaining donors, by binding them to us and informing them about our work through targeted communication and actions.
 • Donor campaigns via email, post and telemarketing campaigns. 
 • Attractive emails and segmented email welcome journeys.
 • Maintenance, monitoring and content of our social media channels.
 • Organization of events and production of printed matter.

Moreover, you think and talk about our actions and campaigns for the animals. You will mainly work together with colleagues in our Dutch team (Nijmegen) and also in our head office (Great Britain).

Who are you?

 • A communicative team player.
 • Preferably a relevant education at HBO level.
 • You have experience with online marketing, fundraising and social media.
 • You are not afraid of numbers and have analytical skills.
 • Excellent verbal and written expression skills in Dutch (mother tongue) and English.
 • You are accurate, independent and know how to get things done.
 • Experience with online systems such as cms / crm.
 • You are good at planning and organizing.
 • And of course you have a heart for animals and enjoy working with our team on our mission.

What do we offer you?

 • A challenging job in a small, enthusiastic and fun team in the Netherlands.A job that really matters.
 • Part-time employment of up to 28 hours per week.
 • The salary is a maximum of € 2292 gross per month for 28 hours per week and depends on your knowledge and experience.

1

0
0

Reactions

0
0

More posts like this

Comments
No comments on this post yet.
Be the first to respond.